Oddělení Včeličky

O děti se starají tety / vychovatelky

Anna Matějková

Michala Rosůlková

Zuzana Revajová

 

 O čistotu a pořádek se stará hospodyňka

 Martina Kuklová

 

Vánoční besídka 2020:

 

Děti jsou rozděleny do oddělení podle věku a vývojové vyspělosti. Oddělení Včeliček je zpravidla určeno pro naše nejmenší děti do 2 let. Veškerá výchovná činnost a prostředí je přizpůsobeno potřebám dětí.

 

Režim dne u Včeliček

ZIMNÍ OBDOBÍ

6:30  -  8:15  

Příjem dětí, ranní toaleta (individuální vysazování na nočníky), volná hra

8:15  -  8:30  

Tělovýchovná chvilka

8:30  -  9:00  

Svačina (při větším počtu dětí na 2 skupiny), toaleta (vysazování na nočníky)

9:00  -  9:30  

Výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi (volná hra)

9:30  -  9:45  

Postupné oblékání

9:45  - 10:45  

Pobyt venku - vycházka, pobyt na zahradě

10:45 - 11:00

Postupný návrat z pobytu venku, toaleta (vysazování na nočníky)

11:00 - 11:30

Oběd

11:30 - 11:45

Toaleta (vysazování na nočníky), postupné ukládání ke spánku

11:45 - 14:00

Spánek

14:00 - 14:30

Postupné probouzení, toaleta (vysazování na nočníky), svačina

14:30 - 17:00

Volná hra, propouštění dětí domů

 

LETNÍ OBDOBÍ

6:30  -  8:15

Příjem dětí, ranní toaleta (individuální vysazování na nočníky), volná hra

8:15  -  8:30

Tělovýchovná chvilka

8:30  -  9:00  

Svačina (při větším počtu dětí na 2 skupiny), toaleta (vysazování na nočníky)

9:00  - 10:45 

Postupné oblékání, pobyt venku – zahrada, vycházka, výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi, volná hra, po svačině (podle počasí) se pohybové hry a další činnosti přesouvají do prostoru zahrad

10:45 - 11:00

Postupný návrat z pobytu venku, toaleta (vysazování na nočníky)

11:00 - 11:30

Oběd

11:30 - 11:45

Toaleta (vysazování na nočníky), postupné ukládání ke spánku

11:45 - 14:00

Spánek

14:00 - 14:30

Postupné probouzení, toaleta (vysazování na nočníky), svačina

14:30 - 17:00

Oblékání k pobytu na zahradě (za příznivého počasí), pobyt na zahradě, volná hra, propouštění dětí domů    

ČASOVÝ HARMONOGRAM MÁ ORIENTAČNÍ POVAHU, REŽIM DNE JE CO NEJVÍCE PŘIZPŮSOBEN POTŘEBÁM DĚTÍ A AKTUÁLNÍMU DĚNÍ V JESLÍCH.           

Nahlédnout do života Včeliček můžete v naší fotogalerii.