Oddělení Sovičky

     O děti se starají tety / vychovatelky/

     vychovatel

     Jiří Filip Bohdanecký

     Věra Matulíková

     Ilona Rutová

    

      O čistotu a pořádek se stará hospodyňka

      Marcela Bartoňová

Vánoční besídka 2020:

Děti jsou rozděleny do oddělení podle věku a vývojové vyspělosti. Oddělení Soviček je zpravidla určeno pro děti od 2, 5 let do 3 let. Veškerá výchovná činnost a prostředí je přizpůsobeno potřebám dětí.

 

Režim dne u Soviček

ZIMNÍ OBDOBÍ

6:30  -   8:15   

Příjem dětí, volná hra

8:15  -   8:30   

Ranní cvičení

8:30  -   9:00   

Svačina, toaleta, příprava na výchovné zaměstnání

9:00  -   9:30   

Výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi (volná hra)

9:30  -    9:45  

Postupné oblékání

9:45  -  10:45  

Pobyt venku – vycházka, pobyt na zahradě

10:45 - 11:00  

Postupný návrat z pobytu venku, toaleta

11:00 - 11:30  

Oběd

11:30 - 11:45  

Toaleta, postupné ukládání ke spánku

11:45 -  14:00

Spánek

14:00 - 14:30  

Postupné probouzení, toaleta, svačina

14:30 - 17:00  

Volná hra, propouštění dětí domů

 

LETNÍ OBDOBÍ

6:30  -   8:15  

Příjem dětí, volná hra

8:15  -   8:30

Ranní cvičení

8:30  -   9:00

Svačina, toaleta, příprava na výchovné zaměstnání

9:00  -  10:45

Postupné oblékání, pobyt venku – pobyt na zahradě, vycházka, výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi (volná hra, pohybové hry), po svačině (podle počasí) se pohybové hry a další činnosti přesouvají do prostoru zahrady

10:45 - 11:00  

Postupný návrat z pobytu venku, toaleta

11:00 - 11:30

Oběd

11:30 - 11:45

Toaleta, postupné ukládání ke spánku

11:45 -  14:00

Spánek

14:00 - 14:30

Postupné probouzení, toaleta, svačina

14:30 - 17:00

Oblékání k pobytu na zahradě (za příznivého počasí), pobyt na zahradě, volná hra, propouštění dětí domů            

ČASOVÝ HARMONOGRAM MÁ ORIENTAČNÍ POVAHU, REŽIM DNE JE CO NEJVÍCE PŘIZPŮSOBEN POTŘEBÁM DĚTÍ A AKTUÁLNÍMU DĚNÍ V JESLÍCH.                          

Nahlédnout do života Soviček můžete v naší fotogalerii.